pre:

Android

iOS

Všetci užívatelia aplikácie Sledovanie telefónu žiadaní pri vytváraní svojho účtu akceptovať všetky podmienky na tejto stránke spolu s Dohodou o pravidlách pre užívateľa..

Podmienky používania

Termíny ako "my" alebo "nám" alebo "náš" sa vzťahujú na vlastníkov a prevádzkovateľov tejto stránky a mobilného softvéru. Termín "vy" sa vzťahuje na návštevníkov stránky alebo na osoby, ktoré sa zaregistrujú a používajú mobilný softvér.


Prístupom na webstránku Sledovanie Telefónu alebo by installing, running, or using the software (Android Application), inštalovaním, spustením alebo používaním softvéru (Android Aplikácia), potvrdzujete svoje vedomie a vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami používania. Tieto podmienky používania sa môžu zmeniť. Ak budete pokračovať v používaní webstránky alebo softvéru (Android Aplikácia) aj po týchto zmenách, beriete ich na vedomie a prijímate tieto zmeny. Pri akýchkoľvek zmenách, prosím, konzultujte tieto podmienky používania.


V niektorých krajinách je nezákonné inštalovať monitorovací softvér na mobilný telefón, ktorý nevlastníte alebo nemáte príslušné oprávnenie na inštaláciu monitorovacieho softvéru. Je povinnosťou koncového užívateľa, aby dodržiaval všetky zákony svojej krajiny. Stiahnutím a používaním aplikácie Sledovanie telefónu potvrdzujete svoj súhlas s našimi podmienkami používania:

-> Pred inštaláciou tohto softvéru skontrolujte všetky príslušné právne predpisy (federálne, štátne, miestne).
-> Sledovanie telefónu nie je navrhnuté tak, aby bolo nezistiteľné. Musíte informovať osobu, ktorú sledujete. Softvér Sledovanie telefónu je určený pre etické monitorovanie maloletých detí v procese rodičovskej kontroly, alebo pre zamestnávateľov, ktorí chcú sledovať aktivitu svojich zamestnancov.
-> Nainštalovať a používať túto aplikáciu môžete na zariadení, ktoré je váš majetok, alebo pre ktoré máte písomný súhlas na inštaláciu aplikácie, od majiteľa. Každý, kto používa zariadenie s nainštalovanou aplikáciou, musí mať vedomie o skutočnosti, že aktivita internetu a telefónu sa monitoruje a archivuje.


Vyhradzujeme si právo odstrániť účty osôb, ktoré porušujú vyššie uvedené Podmienky používania, a tiež poskytnúť ich informácie na žiadosť všetkých relevantných (právnych) strán, v rámci platných zákonov.


Všetky údaje zozbierané aplikáciou nie je možné použiť na súde.


Schvaľujeme politiku celkovej dôvernosti a súkromia databáz zákazníka. Nepredávame a nikdy nebudeme predávať informácie o našich zákazníkoch "spammerom" alebo iným stranám, ktoré by chceli propagovať alebo ponúkať svoje výrobky alebo služby. Naša aplikácia nezhromažďuje žiadne ďalšie informácie z vášho zariadenia, ako tie, ktoré sú nutné pre jej správnu činnosť. Vaše dáta sú v dobrých rukách.


Na email, ktorý ste zaregistrovali, môžeme zasielať dôležité informácie k novým verziám (to sa nestáva často). Ak sa odhlásite z odberu, nebude dostávať žiadne emaily. Inštalovaním aplikácie na telefón súhlasíte s tým, že aplikácia bude zhromažďovať údaje z tohto telefónu a odosielať ich na náš server, kde si ich budete môcť prezerať len vtedy, ak sa prihlásite so svojim užívateľským menom a heslom. Nezhromažďujeme heslá alebo čísla kreditných kariet. Uvedomte si prosím, že vrátenie finančných prostriedkov neprebieha len na základe zmeny vášho názoru. Ak máte technické problémy s naším softvérom, pošlite nám email a budeme spoločne pracovať na jeho odstránení. Ak nebudeme môcť nájsť uspokojivé riešenie a softvér sa ukáže ako chybný, pristúpime k náhrade, vráteniu peňazí. Náhrada neprebehne v prípade, ak si zakúpite aplikáciu a nemáte plný, neobmedzený, fyzický prístup k zariadeniu, ktoré má byť sledované.


Neponúkame žiadne druhy záruk alebo garancií ohľadom výkonnosti softvéru, spoľahlivosti alebo vhodnosti pre zadané úlohy. Sledovanie telefónu nezaručuje, že produkt, stránka a jej obsah a funkcie budú pracovať bez prerušenia alebo chýb, alebo že výkon produktu bude zaistený pre všetky modely telefónov. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od technických vlastností zariadenia. Pre Android, môžete vyskúšať a testovať produkt zadarmo po dobu 3 dní, následne sa rozhodnúť, či slúži na vaše účely. Za žiadnych okolností nebudeme niesť zodpovednosť za stratu údajov alebo škody (finančné, fyzické, emocionálne alebo iné), ktoré môžu vyplynúť z používania nášho softvéru.


Sledovanie telefónu softvér a všetky práva duševného vlastníctva (patenty a autorské práva) sú vo výlučnom vlastníctve Cad-Design. Objednaním softvéru vám poskytujeme obmedzenú, nevýhradnú a odvolateľnú licenciu na používanie, strojovo čitateľnú, s objektovým zdrojovým kódom. Táto licencia na vás neprenáša žiadne vlastnícke práva alebo akýkoľvek iný právny podiel na softvér. Nesmiete kopírovať, upravovať, prekladať, dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať, a pokúšať sa o odvodenie zdrojového kódu, upravovať, alebo vytvárať odvodené diela tohto softvéru.


Ochranné známky Google, Android, Samsung, Whatsapp, Facebook, Skype, Viber, Line, nám nepatria. Naša jediná ochranná známka je Sledovanie Telefónu App.